KINH DOANH

SIHUB 2020 – đưa các startup Việt gia nhập sân chơi quy mô toàn cầu

SIHUB 2020 – đưa các startup Việt gia nhập sân chơi quy mô toàn cầu

KINH DOANH
Saigon Innovation Hub (SIHUB) – không gian hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM vừa tổ chức giới thiệu 10 chương trình lớn của giai đoạn thứ hai trong hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp của thành phố, với chủ đề 'SIHUB 2020 – Hướng đến kết nối toàn cầu'. (more…)