Hơn 14.500 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 4

Theo Tổng cục Thống kê, tháng 4, cả nước có 14.510 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 133,5 nghìn tỷ đồng, tăng 79,5% về số doanh nghiệp và tăng 64,5% về số vốn đăng ký so với tháng trước.

Tính chung 4 tháng đầu năm nay, cả nước có 41.295 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký 412 nghìn tỷ đồng, tăng 4,3% về số doanh nghiệp và tăng 11,5% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 10 tỷ đồng, tăng 6,8%.

Bên cạnh đó, còn có 11.442 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 4 tháng đầu năm nay lên hơn 52,7 nghìn doanh nghiệp. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới 4 tháng đầu năm nay là 332,1 nghìn người.

Trong 4 tháng đầu năm nay, số doanh nghiệp thành lập mới tại các vùng trong cả nước đều tăng so với cùng kỳ năm trước.

Theo lĩnh vực hoạt động, tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới tăng ở một số ngành nghề so với cùng kỳ năm ngoái đó là những ngành bán buôn, bán lẻ, sửa chữa, ô tô, xe máy; ngành xây dựng; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác, trong đó có 14,1 nghìn doanh nghiệp thành lập mới trong ngành bán buôn, bán lẻ (chiếm 34,2% tổng số doanh nghiệp thành lập mới), tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước; 5,7 nghìn doanh nghiệp xây dựng (chiếm 13,7%)…

Tuy nhiên, 4 tháng đầu năm 2018, có 26.277 doanh nghiệp nghiệp tạm ngừng hoạt động, giảm 4,1% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng trong tháng 4 có 6.138 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động có thời hạn.

Cũng trong 4 tháng đầu năm 2018 có 4.699 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, 4.296 doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, chiếm 91,4%.

PV (Theo TGTTO)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *