Nhập khẩu ô tô giảm mạnh

11 tháng đầu năm 2018, số lượng nhập khẩu ô tô giảm 19,5% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, kim ngạch nhập khẩu ô tô cũng giảm 20,8%.

Mới đây, Tổng cục Hải quan cho biết, kim ngạch và số lượng ô tô nhập khẩu trong 11 tháng đầu năm đã giảm mạnh so với cùng kỳ. Cụ thể, 11 tháng đầu năm 2018, số lượng nhập khẩu ô tô giảm 19,5%, kim ngạch giảm 20,8% chỉ đạt 67.283 chiếc, tương đương trên 1,49 tỷ USD.

Tại từng thị trường, ô tô có xuất xứ từ Thái Lan nhập khẩu vào Việt Nam vẫn đứng đầu về số lượng và kim ngạch. Tháng 11/2018, thị trường này tăng mạnh 51,5% về lượng và tăng 53,5% về kim ngạch so với tháng 10, đạt 10.700 chiếc, tương đương 206,83 triệu USD.

Từ đó, nâng số lượng ô tô nhập khẩu từ thị trường này 11 tháng đầu năm lên 47.359 chiếc, tương đương 935,14 triệu USD, chiếm 70,4% trong tổng lượng ô tô nhập vào Việt Nam và chiếm 62,8% trong tổng kim ngạch.

Kim ngạch và số lượng ô tô nhập khẩu trong 11 tháng đầu năm đã giảm mạnh so với cùng kỳ

Riêng thị trường Indonesia, nhập khẩu ô tô trong tháng 11 sụt giảm 38,2% về số lượng và giảm 36,2% về kim ngạch, đạt 2.579 chiếc, tương đương 42,49 triệu USD. Tính chung 11 tháng, nhập khẩu từ thị trường này giảm 22,8% về lượng và giảm 27,3% về kim ngạch, đạt 12.893 chiếc, tương đương 212,43 triệu USD.

Ngoài 2 thị trường chủ đạo trên, Việt Nam còn nhập khẩu ô tô từ Nhật Bản đạt 1.560 chiếc, trị giá 71,2 triệu USD, giảm 45,7% về số lượng và giảm 26,5% về kim ngạch so với cùng kỳ.

Thị trường Trung Quốc, nhập khẩu ô tô đạt 1.320 chiếc, trị giá 37,16 triệu USD, giảm 86,9% về số lượng và giảm 90% về kim ngạch. Riêng thị trường EU, nhập khẩu ô tô đạt 922 chiếc, trị giá 61,29 triệu USD, giảm 40,5% về số lượng và giảm 35,7% về kim ngạch.

HỒNG TRÂM (Theo TGTT)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *